Molenschot Groen

Logo molenschot groen definitief

Een groepje inwoners uit Molenschot wil graag onderzoeken hoe wij ons dorp meer energieneutraal kunnen krijgen. Daarom hebben Eugenie Jacobs, Koos Romme, Antoon Van Gestel, Boyd van den Kieboom, Ard van Leijsen, Ad Nelemans, Edwin Kerremans en Frank Multem de handen ineengeslagen en de werkgroep ‘Molenschot groen’ gevormd.

Zij worden ondersteund door Arjan Broers van Senergy uit Rijen. Vanuit Hart van Brabant (en Europa) zijn financiële middelen beschikbaar om hier promotie aan te geven en te onderzoeken wat werkt qua aanpak.
De werkgroep heeft een plan van aanpak opgesteld. U leest in het werkplan  hoe dit er uit ziet.

En wat vindt u van ons logo hierboven? Ontworpen door een jonge Molenschotse, namelijk Robin van Leijsen.

Waarom deze werkgroep?
De aanleiding van de deelnemers om deze werkgroep te starten is zeer verschillend. Sommige deelnemers zijn al bezig om hun eigen huis (meer) energieneutraal te maken en willen kennis delen. Anderen willen juist meer ontdekken wat het inhoudt. We zijn het er allemaal over eens dat energieneutraal goed is voor ons milieu en onze portemonnee. Om dit te bereiken willen we kijken of we de krachten van inwoners kunnen bundelen binnen Molenschot.

Enquête en vervolg
De werkgroep heeft een enquête (bekijk hier die enquête) opgesteld die in juli 2019 huis-aan-huis is bezorgd. Daarnaast heeft de werkgroep uitgedost in hun eigen ‘Molenschot Groen-shirtjes’ op de jaarmarkt in juli aandacht gevraagd voor de enquête. In totaal zijn meer dan 90 enquêtes ingevuld.
Op basis van de uitkomsten worden de eerste acties uitgezet door de werkgroep. We houden u daarvan op de hoogte…