Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Dit kan op de volgende manieren.

Per e-mail naar dorpsbelang.molenschot@gmail.com

Via één van de bestuursleden:
– Frank Multem – frank@multem.nu – 06-51942889
– Ad Kemperman – kemperman5124@gmail.com – 0161-411966
– Lieke Esseling – esseling@home.nl – 06-20233194

Ons correspondentieadres is: Stichting Dorpsbelang Molenschot, p/a Stappenakker 1, 5124 RT in Molenschot.

Natuurlijk kunt u uw specifieke vraag ook aan iemand van de werkgroepen stellen.