Algemene bijeenkomst

We willen minimaal één maal per jaar een algemene bijeenkomst organiseren in de Molenwiek. Hier is iedereen uit Molenschot welkom.
Deze bijeenkomst heeft een aantal doelen. Allereerst informeren we de inwoners waar we nu en in de toekomst mee bezig zijn. Daarnaast vragen we naar meningen en reacties op bepaalde thema’s die spelen. Tot slot kan er een voorlichting zijn door een andere organisatie over een bepaald onderwerp op het gebied van leefbaarheid.

Helaas is er vanwege Covid-19 de laatste jaren geen algemene bijeenkomst geweest. Doel is om in het voorjaar van 2023 een volgende bijeenkomst te organiseren met interessante onderwerpen. Meer informatie volgt!

De verslagen van de vorige bijeenkomsten vindt u hieronder. Tevens staat daar de presentatie van de laatste bijeenkomst.

Verslag Algemene bijeenkomst 6. – 28 november 2019
Presentatie Algemene bijeenkomst 6. – 28 november 2019

Verslag Algemene bijeenkomst 5. – 29 november 2018
Presentatie Algemene bijeenkomst 5. – 29 november 2018
Uitkomsten bespreking vier thema’s op 29 november 2018

Verslag Algemene bijeenkomst 4. – 11 januari 2018
Presentatie Algemene bijeenkomst 4. – 11 januari 2018

Verslag Algemene bijeenkomst 3. – 24 november 2016

Verslag Algemene bijeenkomst 2. – 25 november 2015

Verslag Algemene bijeenkomst 1. – 27 november 2014