Over ons

Stichting Dorpsbelang Molenschot is opgericht op 17 juli 2014. De stichting komt voort uit de klankbordgroep van het integrale dorpsontwikkelingsplan (iDOP) voor Molenschot. Na afronding van het iDOP bleef de behoefte sterk aanwezig om te blijven meedenken over diverse onderwerpen die in Molenschot leven. Door het oprichten van een stichting hebben we een formele status, die contacten naar bijvoorbeeld gemeente beter mogelijk maakt.

Dorpsbelang wordt gevormd door inwoners van Molenschot en is er voor alle inwoners van Molenschot. Dorpsbelang bestaat geheel uit vrijwilligers.
Het doel is de leefbaarheid in Molenschot te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. We willen ons doel bereiken door de inwoners van Molenschot actief te betrekken bij onze activiteiten. We houden ten minste één maal per jaar een algemene bijeenkomst voor alle inwoners van Molenschot en brengen regelmatig een nieuwsbrief uit. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten, vaak in samenwerking met andere organisaties.
We zijn gesprekspartner voor de gemeente en hebben daar een vaste contactpersoon (Ranko Coninx). We hebben geen politieke binding.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
– Frank Multem, voorzitter
– Ad Kemperman, secretaris
– Lieke Esseling, penningmeester
Voor contact met het bestuur, klik hier.

De kracht van de stichting bestaat uit de werkgroepen die zich per werkgroep richten op een bepaald leefbaarheidsthema. De stichting (bestuur + werkgroepen) komt viermaal per jaar bij elkaar om de voortgang van de diverse leefbaarheidsthema’s te bespreken.